24 °C

Γνωστοποίηση Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Ανακοίνωση Πρόσληψης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Την πρόσληψη ενός(1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος για να αντιμετωπιστούν τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στο Δημοτικό Φωτισμό και στις υποδομές του Δήμου, όπου μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2021 υπάρχουν απρόβλεπτες βλάβες.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός "Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας"

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3-10-2022 ώρα 2:00μμ ότι, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 206 του ν.3584/2007 Διάρκειας (3) μηνών ( με δυνατότητα επέκτασης έως 4 μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 διάρκειας (3) μηνών (με δυνατότητα επέκτασης έως 4 μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών επιτροπών

Θέμα: Κλήρωση μελών για την συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1. «Κατασκευή τεχνικού-κιβωτίου επί της Δημοτικής οδού στη θέση Ποτόκια Κοινότητας Πηλίο» - Επιτροπή Προσωρινής  παραλαβής 2. «Αποκατάσταση λεβητοστασίου και χώρου W.C. Γυμνασίου Μαντουδίου» - Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής  Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση - Ενημέρωση προς Οικονομικούς Φορείς 19-10-2021

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΟΒΙΩΝ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 03/11/2021, ότι προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική

Υποβολή αιτημάτων για απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου

Αγαπητοί συμπολίτες, Όπως σας έχουμε ενημερώσει μεπροηγούμενη ανακοίνωση, τα απόβλητα ΑΜΙΑΝΤΟΥ, που προκληθήκαν από τηνκαταστροφική πυρκαγιά και προέρχονται, κυρίως από τα ΕΛΛΕΝΙΤ σε κατασκευές,θεωρούνται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας απαιτείται εξειδικευμένη διαχείριση σε όλα τα στάδια (αποξήλωση, συλλογή, απομάκρυνση) από πιστοποιημένεςεταιρείες. Για το λόγο αυτό ΜΗΝ αγγίζετε και ΜΗΝ πρ

Απόφαση διενέργειας δαπάνης ΑΡΙΘ.847/2021

Έχοντας υπόψη:1. Σις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΥΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄) ΄΄Πρόγραμμα ΚΛΕΙ΢ΘΕΝΗ΢΄΄2. Σις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».3. Σις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες ΢υμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΤπηρεσιών».4. Σις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 2άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».5. Σο Ν. 4782/2021 (ΥΕΚ36/Α΄/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image