Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός "Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας"

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μελέτη «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3-10-2022 ώρα 2:00μμ ότι, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση