26 °C

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/01/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανάρτηση πινάκων της ΣΟΧ 1. 2024 με αριθμ. πρωτ. 514/18-01-2024, σύμφωνα με τις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 36 του ν. 4765/21 για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών.
1. Πίνακας Συμμετεχόντων
2. Πίνακας Προσληπτέων

Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.      

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image