9 °C

Ανακοίνωση προσλήψεων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 206 του ν.3584/2007 Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες στα παρακάτω συνημμένα αρχεία. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

Επαναληπτική κλήρωση ανάθεσης έργου «Επισκευή τοιχίου προαυλίου χώρου πρώην Γυμνασίου Λίμνης»

Ο Δήμος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 133 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διενέργεια 1ης επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάθεσης έργου «Επισκευή τοιχίου προαυλίου χώρου πρώην Γυμνασίου Λίμνης» (άρθρο 118 του ν.4412/2016)»

Ο Δήμος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 133 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ανακοίνωση Πρόσληψης 23-03-2020

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 46/2446/20-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣ5ΩΛ5-Ν2Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης επισκευής των οχημάτων και μηχανιμάτων του Δήμου για το Οικ. Έτος 2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «περί συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1θ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ 2396/1953, σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες για την επισκευή, συντήρηση

Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου "Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 1ο χλμ. της οδού Φραγκάκη - Αγκάλη"

χοντας υπ’ όψιν: Την ανάγκη συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων για την ανάληψη έργων για το έτος 2020. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. 8α περί διαγωνισμών έργων 

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικού χώρου, χρωματισμός και επαναφορά περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου Μαντουδίου»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/14-9-2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου «αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών δήμου μαντουδίου – λίμνης – αγίας Άννας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7/2-5-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image