24 °C

Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση ή μη Δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2020
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2020
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
« Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση ή μη Δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου.»
Σήμερα την 16η Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 27/10-07-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 1 & 2 του Ν.3852/2011 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 μελών του Τοπικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4.ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΔΕΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
ΘΕΜΑ 2Ο
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/2020
Κύριοι Σύμβουλοι,
Ο Δήμος με το υπ΄αριθ.πρωτ. 1924/04-03-2020 έγγραφο του και βάσει των άρθρων 83 παρ.4 και 84 παρ.1ε του Ν.3852/2010, ζητά να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την εκμίσθωση ή μη, δημοτικών εκτάσεων τα οποία βρίσκεται εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου.
Το Τ.Σ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΓΝΟΜΩΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμφωνεί να γίνει η νόμιμη διαδικασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΔΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4. ΔΕΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image