24 °C

Παράταση απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής που συστήθηκαν με την αριθμ. 98/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της υπολόγου

Σήμερα την 30η Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 7148/23-8-2021 πρόσκληση του Προέδρου για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) την αριθμ. εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020, την αριθμ. 52/2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-2021, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά την τηλεφωνική ομόφωνη συμμετοχή όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
5. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ
7. ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ


ΘΕΜΑ : «Παράταση απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής που συστήθηκαν με την
αριθμ. 98/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της υπολόγου».


Κύριοι Σύμβουλοι,
Με την αριθμ. 98/2021 απόφαση μας συστήσαμε εντάλματα προπληρωμής για την πληρωμή
επεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού, και ορίσθηκε υπόλογος η υπάλληλος του Δήμου κ.
Μπαλατσού Μαρία, η οποία σύμφωνα με την απόφαση μας θα έπρεπε να προβεί σε απόδοση
λογαριασμού στις 25/8/2021.


Με την αριθμ. πρωτ. 7152/23-8-2021 αίτηση της η υπόλογος ζητά την παράταση απόδοσης
λογαριασμού των υπ’ αριθμ. 227 & 228/2021 ΧΕΠ λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Β/Δ/1959 «Εντάλματα προπληρωμής


1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου,
εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της
τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα
προ της λήξεως του οικονομικού έτους.
2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.». Ο Δήμος μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3/8/2021 και συνεχίστηκε επι δεκαημέρου, βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς πρόσβαση στα προγράμματα του Δήμου (λόγω διακοπών ρεύματος επι ημερών) και οι υπάλληλοι απασχολήθηκαν με την μέριμνα των πυρόπληκτων κατοίκων .
Ο Δήμος με τις αριθμ. 7076/3-8-2021 & ΓΓ13374/5-8-2021 αποφάσεις του ΓΓ Πολιτικής προστασίας
βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 3/2/2022.
Προτείνω λοιπόν την παράταση απόδοσης λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής που εκδόθηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως κάτωθι :
Α) Με αριθμ. 227/28-6-2021, (ΑΔΑ: 69Η2ΩΛ5-ΝΥΧ) συνολικού ποσού 5.787,08 €.
Β) Με αριθμ. 228/28-6-202, (ΑΔΑ: ΨΝΞΖΩΛ5-ΥΚΔ) συνολικού ποσού 3.472,25 €.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/20210, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
3. Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α)
4. Την αριθμ. 98/2021 με την οποία συστήθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής και ορίσθηκε ο
υπόλογος.
5. Την αριθμ. πρωτ. 7152/23-8-2021 αίτηση της η υπόλογος ζητά την παράταση απόδοσης
λογαριασμού των υπ’ αριθμ. 227 & 228/2021 ΧΕΠ λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνεται η παράταση απόδοση λογαριασμού για τα κάτωθι χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
Α) Με αριθμ. 227/28-6-2021, (ΑΔΑ: 69Η2ΩΛ5-ΝΥΧ) συνολικού ποσού 5.787,08 €.
Β) Με αριθμ. 228/28-6-202, (ΑΔΑ: ΨΝΞΖΩΛ5-ΥΚΔ) συνολικού ποσού 3.472,25 €.
που εκδόθηκαν στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μπαλατσού Μαρίας για ένα μήνα από την 25/8/2021 στης
25/9/2021.

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image