28 °C

Απόφαση διενέργειας υπηρεσίας με Αριθ. 845

ΑΠΟΦΑΣΗΔΗ ΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΈχοντας υ̟όψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄) ΄΄Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ΄΄2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΥπηρεσιών».4. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.4412/2016 σε

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο ΥΑριθμ. 828/2020Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άνναςαφού έλαβε υπόψη• Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από

Ανακοίνωση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι: Έχει τοποθετηθεί, στον όρχο (πρώην σφαγεία) της Κοινότητας Μαντουδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, κοντέινερ για ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες κ.λ.π.). Έχουν τοποθετηθεί, έξω από τα δημοτικά καταστήματα στις Κοινότητες Λίμνης,

Διενέργεια Υπηρεσίας - Ασφάλιστρα Οχημάτων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υ̟όψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄) ΄΄Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ΄΄ 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image