29 °C

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των οικονομικών και άλλων υπηρεσιών του δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 30 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 30 Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε
σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5037/25-4-2014 πρόσκληση του
Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής σύμφωνα
με το άρθρο 77 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7
μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
Νόμιμα.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα Βασιλική
χωρίς δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής
και εισηγήθηκε το 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Κύριοι σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 30/4/2014 πρακτικό της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010.
Το από 30/4/2014 πρακτικό αφορά τον μειοδοτικό διαγωνισμό για «Μίσθωση
κτιρίου για την στέγαση των οικονομικών και άλλων υπηρεσιών του
Δήμου» που διεξήχθη βάσει των όρων που ενέκρινε η 11/2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής .
ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΛ5-0ΓΨ
Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι:
· κ. Αυγερού Σοφία
· και η κ. Παπανικολάου Σοφία( μέσω της πληρεξούσιας της κ. Αυγερού Σοφίας )
η οποία και προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα εκ μέρους και των δύο το ποσό των 1.140,36 €
μηνιαίως .
Κατά της διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση .
Κατόπιν τούτου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & κρίνοντας ικανοποιητικό
το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τον Δήμο, προτείνω την αποδοχή του αποτελέσματος
του πρακτικού έτσι ώστε να προβούμε άμεσα στην υπογραφή του Συμφωνητικού .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το από 30/4/2014 πρακτικό αφορά τον μειοδοτικό διαγωνισμό για
«Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των οικονομικών και άλλων
υπηρεσιών του Δήμου» βάσει των όρων που ενέκρινε με την 11/2014.
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στις:
- κ. Αυγερού Σοφία και κ. Παπανικολάου Σοφία με μηνιαίο μίσθωμα 1.140,36 €.
2. Μετά την επικύρωση των πρακτικών εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την
υπογραφή του συμφωνητικού.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας συνεδρίασης λύνεται η συνεδρίαση.
Σύμφωνα με αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
1. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image