Έκδοση απόφασης ΔΑΕΦΚ-ΚΕ σχετικά με την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών στους πλημμυροπαθείς της 29ης και 30ης Σεπτ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9386/Α325 (ΦΕΚ 299/Β/5.02.2020), με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές