Η Αρχαία Κήρινθος

   Κατά την προ του 1900 εποχή δυο σπουδαία ζητήματα απασχολούσαν τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας: Το εργατικό των ορυχείων του Μαντουδίου και το αγροτικό που ήτανε ζήτημα πανελλήνιο. Και πρώτα θα εκθέσω το εργατικό που ήταν η αιτία να έλθει στο Μαντούδι ο Βενιζέλος. Στην περιφέρεια του Μαντουδίου τότε υπήρχαν πολλά ορυχεία λευκολίθου στα οποία δούλευαν χιλιάδες εργάτες 

Blog Feature image