18 °C

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
Αριθμ. 828/2020
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
αφού έλαβε υπόψη
• Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α΄ 134)» • Το άρθρο 2 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. • Το άρθρο 44 του ν.3979/11 «Θεσμικά ζητήματα Ο.Τ.Α.» • Την υπ' αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/Β/17-04-2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει».
• Το άρθρο 92 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ.3 ε΄ άρθρου 3 του ν.4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.045 κατοίκους.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
2
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
• Το γεγονός ότι στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι πλέον ενός (1) άμισθου.
• Την αριθμ.82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Ορισμός Αντιδημάρχων.»
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.2092/Β/21-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, με θητεία από 01/09/2020 έως και 31/08/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Α. Τον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη του Φιλίππου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:
- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας - Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας κ.λ.π.
- Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εκτός των θεμάτων Τουρισμού και ειδικότερα:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
3
- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β. Τον κ. Κωνσταντινάκη Άγγελο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη των λειτουργιών όλων των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη των έργων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τον εξωραϊσμό των κοινοχρήστων χώρων.
- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τις χερσαίες ζώνες λιμένων.
- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων μελέτης και εκτέλεσης έργων σε θέματα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
4
Ηλεκτροφωτισμού, του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Γ. Τον κ Σκοπελίτη Δημήτριο του Ανδρέα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός των αρμοδιοτήτων των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία και των θεμάτων ηλεκτροφωτισμού.
- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δ. Τον κ. Σταμούλο Γεώργιο του Θεοδώρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου, εκτός των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου και ειδικότερα:
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
- την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
Ε. Τον κ. Λιάσκο Αργύρη του Λοΐζου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
5
- Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
- Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων.
2. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
3. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
4.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αρβανίτη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντινάκη Άγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Παναγιώτης.
γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκοπελίτη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος.
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σταμούλου Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιάσκος Αργύρης.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιάσκου Αργύρη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμούλος Γεώργιος.
5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Παναγιώτης του Φιλίππου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σταμούλο Γεώργιο του Θεοδώρου.
6. Ορίζουμε ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο την κα Ανδρέου Αγγελική του Χαραλάμπους και αναθέτουμε σε αυτήν την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των φύλων, του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού εκτός των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.

Περισσότερα Νέα

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Image
Image
Image
Image