Get Adobe Flash player

allwebmenusanchor

Διαφάνεια

diavgeia_s_el_gr

ΚΟ.Σ.Ε.

Επικοινωνία με την επιτροπή

"Κομβικά Σημεία Επαφής"

kose.malian@0728.syzefxis.gov.gr

Μουσείο Κερασιάς

pinakida_moyseioy_kerasias

Μουσείο Αγίας Άννας

mouseio-agias-annas

Προστασία Πολίτη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας προσκομίζετε Υπεύθυνη Δήλωση (αρ. 79 του Ν.4412/2016) ότι διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
 2. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής με το αντικείμενο της πρόσκλησης)
 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
 5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.




Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν καταχωρημένες διάφορες Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσιών για την ενημέρωσή σας.

Κάνοντας 'κλικ΄ στον τίτλο ενός εγγράφου, αυτό θα ανοίξει κάνοντας χρήση του αντίστοιχου επεξεργαστή κειμένου (πχ. WORD του MS Office).

Attachments:
FileΠεριγραφήLast modified
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .pdfΠροπληρωμένοι φάκελοι αλληλογραφίας15/05/2018 12:23
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ 18.pdf)ΜΕΛΕΤΗ 18.pdfΤεχνική έκθεση που αφορά την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 15/05/2018 12:25
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΟΙΚ. ΚΑΤ_.docx)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΟΙΚ. ΚΑΤ_.docxΈξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ,σύμφωνα με την παρ. 6 άρ. 266 του Ν. 3852/1014/05/2018 08:29
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ.pdf 14/03/2018 14:09
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ.pdf 14/03/2018 14:09
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ασφάλιστρα οχημάτων.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Ασφάλιστρα οχημάτων.doc 21/02/2018 11:30
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ_Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ_Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου.pdf 21/02/2018 11:30
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου για ένα έτος.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου για ένα έτος.pdf 21/02/2018 11:29
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 33.2017.doc)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 33.2017.docΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ19/12/2017 13:56
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ19/12/2017 13:52
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΑΤΖΑ ΚΩΝ.ΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΑΤΖΑ ΚΩΝ.ΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf 08/12/2017 14:54
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf 04/12/2017 14:45
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf 04/12/2017 14:44
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ 33 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ 33 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛ. ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf 04/12/2017 14:44
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ 32 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ 32 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.pdf 04/12/2017 14:44
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf 04/12/2017 14:43
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧ. ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧ. ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf 04/12/2017 14:43
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.pdf 04/12/2017 14:42
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20-6635.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20-6635.pdf 04/12/2017 14:42
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10-6635.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10-6635.pdf 04/12/2017 14:42
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf 04/12/2017 14:41
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ.pdf 23/11/2017 14:27
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.pdf 23/11/2017 14:27
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ.pdf 23/11/2017 14:26
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ.pdf 21/11/2017 09:47
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ.pdf 21/11/2017 09:47
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΗΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡ. 30.17 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΗΡΕΩΣ ΜΕ ΑΡ. 30.17 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗ 15/11/2017 13:38
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΛΕΩΣ ΜΕ ΑΡ. 31.2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΛΕΩΣ ΜΕ ΑΡ. 31.2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 15/11/2017 13:38
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦ. ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΑΝΤ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦ. ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΑΝΤ.pdf 15/11/2017 08:58
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 763 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣ. 03/11/2017 09:31
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 20-2017 Ασφαλτόμιγμα.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 20-2017 Ασφαλτόμιγμα.pdf 16/10/2017 13:30
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ & 24.2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ & 24.2017 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 16/10/2017 11:59
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΗΛΕΩΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΗΛΕΩΣ.pdf 12/10/2017 09:14
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΝΗΛΕΩΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΝΗΛΕΩΣ.pdf 12/10/2017 09:14
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ _ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ22-2017.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ _ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ22-2017.pdfΤεχνική περιγραφή αφορά την υπηρεσία «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δημοτικού Συμβουλίου09/10/2017 13:33
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9676.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9676.pdfΠρομήθεια ασφαλτομείγματος,σύμφωνα με την υπ' αρ. 20/9-6-2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας09/10/2017 13:27
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9680.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9680.pdfΑπομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 113 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)09/10/2017 13:35
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9678.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9678.pdfΠρομήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Νηλέως,σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/3-7-2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας09/10/2017 13:25
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9677.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9677.pdfΠρομήθεια λαμπτήρων για τη Δ.Ε. Νηλέως, σύμφωνα με την υπ' αρ. 22/3-7-2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας09/10/2017 13:23
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΧΑ 8916 & 8922.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΝΧΑ 8916 & 8922.pdf 03/10/2017 13:10
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 25-2017.doc)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 25-2017.doc 03/10/2017 13:10
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΥΜΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 25-2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΥΜΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 25-2017.pdf 26/09/2017 12:42
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6-2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6-2017.pdf 26/09/2017 12:41
Download this file (2017.09.19-8789- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ.pdf)2017.09.19-8789- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ.pdf 20/09/2017 10:13
Download this file (2017.07.25- TEXNIKH MELETH- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ.pdf)2017.07.25- TEXNIKH MELETH- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ.pdf 20/09/2017 10:13
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ.pdf 29/08/2017 13:38
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ.pdf 29/08/2017 13:37
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ 29/08/2017 13:37
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΘΑΡΙ.pdf 29/08/2017 13:37
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡ. ΜΠΕΛΜΕΖΟΥ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡ. ΜΠΕΛΜΕΖΟΥ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.pdf 28/08/2017 12:16
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Π.ΝΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Π.ΝΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ.pdf 28/08/2017 12:16
Download this file (ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤ 28/08/2017 12:15
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.pdf 04/08/2017 12:51
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. 13 ΓΙΑ ΤΟ 5X5 ΡΟΒΙΩΝ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. 13 ΓΙΑ ΤΟ 5X5 ΡΟΒΙΩΝ.pdf 04/08/2017 12:04
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΡΟΒΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΡΟΒΙΩΝ.pdf 04/08/2017 12:04
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡ. 19 ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ)ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡ. 19 ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ 04/08/2017 11:43
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ.pdf 04/08/2017 11:42
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf 04/08/2017 11:41
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4_2017 ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4_2017 ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.pdf 04/08/2017 11:41
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.pdf 04/08/2017 11:41
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.17.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.17.pdf 03/08/2017 06:26
Download this file (TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.18.pdf)TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.18.pdf 03/08/2017 06:25
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΗΡΕΩΣ.pdf 03/08/2017 06:25
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΗΡΕΩΣ.pdf 03/08/2017 06:24
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ SOFTLINE ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ SOFTLINE ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf 03/08/2017 06:24
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΣΑΜΑΡΗ ΒΑΣ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΣΑΜΑΡΗ ΒΑΣ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf 03/08/2017 06:24
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.pdf 02/08/2017 06:36
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ 01/08/2017 12:44
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.pdf 01/08/2017 12:44
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.pdf 01/08/2017 12:43
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ.pdf 01/08/2017 12:43
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf 01/08/2017 10:55
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο 01/08/2017 10:28
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ UNISYSTEMS ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ UNISYSTEMS ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf 01/08/2017 10:28
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ 4Μ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ 4Μ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf 01/08/2017 10:28
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Κ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: νερά για τις αθλητικές εκδηλώσεις, στα πλαίσια του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 2017 του Δήμου24/07/2017 09:29
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ )ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ: Μεταφορά, στήσιμο εξέδρας με όλα τα απαραίτητα υλικά και ξεστήστιμο21/07/2017 12:18
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ21/07/2017 12:17
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΕΠΑΘΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΓια την απονομή βραβείων και μεταλλίων στη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων21/07/2017 10:16
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΔημιουργία, εκτύπωση, βιβλιοδεσία έντυπου υλικού(προγράμματος) για την ενημέρωση των δημοτών και επισκεπτών για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του 40ου Καλοκαιρινού Φεστιβάλ 201721/07/2017 08:48
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ - Copy.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ - Copy.pdfΗχητικές και φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων στα πλαίσια του καλοκαιρινού φεστιβάλ 2017 του Δήμου20/07/2017 13:36
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΗΡ)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΗΡΚαθιερωμένη εκδήλωση στη μνήμη της ηρωΐδας Μπολοβίναινας στην Αγία Άννα την Πέμπτη 27/7, με αρτοκλασία και μικρή δεξίωση.20/07/2017 12:45
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.pdf 10/03/2017 07:55
Download this file (4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.pdf)4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.pdf 10/03/2017 07:54
Download this file (3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΗΛΕΩΣ.pdf)3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΗΛΕΩΣ.pdf 10/03/2017 07:54
Download this file (2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΗΡΕΩΣ.pdf 10/03/2017 07:54
Download this file (1ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)1ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf 10/03/2017 07:54
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΡ. 2_2017 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΡ. 2_2017 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf 09/03/2017 13:19
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.pdf 09/03/2017 13:19
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).pdf 09/03/2017 13:19
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΝΗΛΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΝΗΛΕΩΣ.pdf 09/03/2017 13:19
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΗΡΕΩΣ.pdf 09/03/2017 13:19
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf 09/03/2017 13:18
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣ ΕΛΤΑ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣ ΕΛΤΑ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 24/02/2017 10:42
Download this file (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12437 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙ)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12437 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ22/12/2016 13:27
Download this file (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12436 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜ)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12436 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ22/12/2016 13:28
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12202 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π..pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12202 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π..pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ16/12/2016 11:33
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12083 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12083 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 15/12/2016 14:25
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.doc)ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.docΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ15/12/2016 14:25
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11913 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11913 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ14/12/2016 14:39
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12034 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12034 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ14/12/2016 09:17
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11990.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11990.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΝΗΛΕΩΣ12/12/2016 14:27
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11915 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11915 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdfΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ09/12/2016 13:35
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11830 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11830 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ09/12/2016 13:06
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11908 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11908 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ09/12/2016 13:05
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11912 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11912 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ09/12/2016 13:04
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11914 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11914 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΛΥΜΝΙΩΝ09/12/2016 13:03
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11916 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11916 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΗΡΕΩΣ09/12/2016 13:03
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11905 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΗΛΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11905 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΗΛΕΩΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ08/12/2016 12:39
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11910 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11910 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ08/12/2016 12:38
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11819 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11819 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ08/12/2016 12:37
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11815 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11815 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ08/12/2016 09:52
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11816 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11816 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΝΗΛΕΩΣ08/12/2016 09:51
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.11817 ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ _ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ_.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.11817 ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ _ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ_.pdfΠρομήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού08/12/2016 08:49
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡ. 11818.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡ. 11818.pdfΣυντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μηχανογράφησης08/12/2016 08:48
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11686 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11686 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 06/12/2016 13:05
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11671 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. 11671 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ"02/12/2016 11:15
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.11640_1-12-16 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ-ΚΩΝ ΜΗΧ-ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.11640_1-12-16 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ-ΚΩΝ ΜΗΧ-ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf 01/12/2016 13:33
Download this file (ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜ. ΥΛΙΚΟΥ 20-6631.pdf)ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜ. ΥΛΙΚΟΥ 20-6631.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜ. ΥΛΙΚΟΥ25/11/2016 23:15
Download this file (ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ 11276.pdf)ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ 11276.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ22/11/2016 14:45
Download this file (ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡ.11270.pdf)ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡ.11270.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ22/11/2016 14:44
Download this file (ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ_ΥΠΟΛΟΓ.pdf)ΑΔΑΜ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ_ΥΠΟΛΟΓ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ18/11/2016 10:07
Download this file (ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ 9701 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ.pdf)ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ 9701 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "Είδων ένδυσης και ατομικής προστασίας εργαζομένων.. "16/11/2016 11:46
Download this file (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ31/10/2016 22:18
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 4ΑΣΨΩΛ5-ΞΜΥ-signed.pdf)diakirixi synthrhshs oxhmatonΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων , βαρέων και λοιπών μηχανημάτων12/07/2011 08:06
Download this file (4ΑΗΠΩΛ5-0-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf)4ΑΗΠΩΛ5-0-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdfΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 201106/04/2011 11:00