ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, τα προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, είναι τα παρακάτω:

1.  Αγγλικά στο Τουρισμό 25Ω (υλοποιήθηκε στην Αγία Άννα).
2.  Ισπανικά στο Τουρισμό 25Ω (υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Λίμνης).
3.  Ιταλικά στο Τουρισμό 25Ω (υλοποιήθηκε στο Μαντούδι).
4.  Ιταλικά στο Τουρισμό 25Ω (υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Λίμνης).
5.  Ισπανικά στο Τουρισμό 25Ω (υλοποιήθηκε στην Αγία Άννα).
6.  Ισπανικά στο Τουρισμό 25Ω (υλοποιήθηκε στην Αγία Άννα).
7.  Αγγλικά στο Χώρο Εργασίας 25Ω (υλοποιήθηκε στο Προκόπι).
8.  Αγγλικά στο Χώρο Εργασίας 25Ω (υλοποιήθηκε στο Προκόπι).


9.   Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο 50Ω (σε εξέλιξη στο Προκόπι)
10. Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο 50Ω (σε εξέλιξη στο Μαντούδι)
11. Επεξεργασία Κειμένου- Διαδίκτυο 50Ω (σε εξέλιξη στο Μαντουδι)
12. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25Ω (σε εξέλιξη στην Αγία Άννα).
13. Δημιουργία Ιστοσελίδας 50Ω (σε εξέλιξη στην Αγία Άννα).
14. Αγγλικά στο Χώρο Εργασίας 25Ω (σε εξέλιξη στο Πήλι).
15. Αγγλικά στο Χώρο Εργασίας 25Ω (σε εξέλιξη στο Πήλι).
16. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω (σε εξέλιξη στο Μαντούδι- Λίμνη)
17. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω (σε εξέλιξη στο Μαντούδι- Λίμνη)
18.Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25Ω (σε εξέλιξη στο Μαντούδι -Λίμνη)