ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΕΚ Γ.Π.Σ. Δ.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ


Ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας, ως αρχή σχεδιασμού του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Ελυμνίων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ανακοινώνει:

την έκδοση σε ΦΕΚ (αριθμ.524Δ’/3-9-2020) της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Ελυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για την ενημέρωση του κοινού.


Λίμνη, 07-09-2020

Ο Δήμαρχος

Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Γεώργιος Τσαπουρνιώτης