ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ.Πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/Α321, Κ.Υ.Α. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/1577/Β/2020 και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ και θέμα :«Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας» οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε./9386/Α325/20-01-2020 (Β’ 299) κοινή υπουργική απόφαση.
Attachments:
FileΠεριγραφήLast modified
Download this file (Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ.pdf)Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ.pdfΠροθεσμίες και διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και ειπισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί απο πλημμύρες. ΕΠΙΣΗΜΑΣΗ: (ΦΕΚ 1577/Β/24-4-2020 & ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 1877/Β/18-5-2020)17/06/2020 07:03