ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, οι οικογένειες ή οι φροντιστές τους, αλλά και οι κάτοικοι με υποκείμενα νοσήματα-παθήσεις και ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείους τους για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, παρακαλούνται να απευθύνονται για οποιαδήποτε βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα κ.λ.π) ή για οποιοδήποτε απορία σχετικά με τη λοίμωξη του κορονοϊού, στην κοινωνική δομή του Δήμου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ plus» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

  • 2227032190 για τη Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων
  • 2227350219 για τη Δημοτική Ενότητα Κηρέως
  • 2227350313 για τη Δημοτική Ενότητα Νηλέως