ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Λίμνη, 15.01.2020

Ανακοίνωση για Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4647/2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων, έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στον Δήμο και να καταθέσουν έως τις 31.03.2020 διορθωτική ή αρχική δήλωση, με τα ορθά στοιχεία, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών.
Η ρύθμιση ισχύει για κάθε κτίσμα ή οικόπεδο που δεν είναι δηλωμένο, για κάθε ακίνητο που έχει δηλωθεί με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, καθώς και για κάθε ακίνητο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης (διαφορά στα τ.μ. της επιφάνειας, προσθήκες, τακτοποιήσεις, διακοπή παροχής ενέργειας από την ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, αλλαγή ιδιοκτήτη κτλ).Επίσης σας γνωρίζουμε ότι προσμετρούνται όλοι οι στεγασμένοι χώροι συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών χώρων, υπογείων κτλ.
Όσοι υπόχρεοι δεν ενταχθούν στην ισχύουσα ευνοϊκή ρύθμιση θα τεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές χρεώσεις τελών, με πρόστιμα και προσαυξήσεις, που θα προκύψουν από προγραμματισμένες διασταυρώσεις που θα κάνει ο Δήμος με βάσει το Ε9 μετά την 31η.03.2020.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:
1.Αίτηση - Δήλωση Μεταβολής ΤΜ (επισυναπτόμενο αρχείο)
2.Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις) και αποδεικτικό εξόφλησης
3.Το Ε9 της Περιουσιακής Κατάστασης
4.Τυχόν νομιμοποιητικά στοιχεία και σχέδια ακινήτων(π.χ.τακτοποίηση αυθαιρέτου, άδεια οικοδομής, άδεια οικοδομής, τοπογραφικά διαγράμματα)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το :
-Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου, 2227350128, 2227350136, 2227350109
-Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, 2227350217, 2227350111

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρβανίτης Παναγιώτης
Attachments:
FileΠεριγραφήLast modified
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.doc 15/01/2020 12:46