ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού έτους 2019 ότι, εγκρίθηκε με το αρ.πρωτ. 52013/ 17-05-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η χορήγηση δανείου στο Δήμο μας ποσού 599.939,31 € (συνημμένο 1).
Για την αποδοχή των όρων του δανείου, ο Δήμαρχος με το αρ. πρωτ. 4534/ 17-05-2019 έγγραφό του ζήτησε έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 20/05/2019 (συνημμένο 2).


Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

Χρήστος Καλυβιώτης