ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας και προάσπισης των αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας (παραγρ. 1, άρθρο 58, Ν. 3852/2010) και μετά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΝΩΜΗ, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malian.gov.gr), στις 3 Νοεμβρίου 2015, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους πολίτες, σχετικά με τον λογαριασμό «ειδικού σκοπού» για την αγορά ασθενοφόρου.
Στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν ανώνυμα και επώνυμα δημοσιεύματα, που δημιουργούν σύγχυση και αποπροσανατολισμό στους πολίτες του Δήμου μας.
Επισημαίνουμε και πάλι, ότι το ποσό των 59.430,36 € που κατατέθηκε στον λογαριασμό ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με αριθμό 404/602454-89, που ανοίχτηκε στο όνομα του πρώην Δήμου Λίμνης – Ελυμνίων, στις 05/09/1996 και έκλεισε στις 25/06/2012, δεν χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ασθενοφόρου.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της έγκυρης ενημέρωσης, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς κάθε κατεύθυνση, ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας, για τα πραγματικά γεγονότα, όπως αυτά αποδεικνύονται και από τα έγγραφα στοιχεία που υπάρχουν στο Δήμο, μερικά των οποίων παραθέτουμε κατωτέρω.
1. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δηλώνει άγνοια του επίμαχου λογαριασμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2230/22.02.2013 έγγραφο του Δήμου.
2. Επιβεβαίωση πρώην Δημάρχου, για την ύπαρξη, τον σκοπό και την διαχείριση του λογαριασμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3233/13.03.2013 έγγραφό του.
3. Παράκληση προς τους πρώην Δημάρχους που διαχειρίστηκαν το λογαριασμό, για την παροχή διευκρινίσεων κίνησης λογαριασμού, με τα αρ. πρωτ. 14471/05.11.2014 και 14472/05.11.2014 έγγραφα Δημάρχου.
4. Απάντηση πρώην Δημάρχου, που έλαβε από το Δήμο αρ. πρωτ. 14674/10.11.2014.
5. Απάντηση πρώην Δημάρχου, που έλαβε από το Δήμο αρ. πρωτ. 15237/24.11.2014.
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Λίμνη, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας