Λίμνη, 21/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο οποίο μπορούν όλοι να κάνουν τις παρατηρήσεις τους για την βελτίωσή του.

Συνημμένα αναρτάται το ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Οι προτάσεις επί του σχεδίου κανονισμού μπορούν να υποβληθούν με e-mail στο dimos@malian.gov.gr και στα δημοτικά καταστήματα Λίμνης, Μαντουδίου, Αγίας Άννας.

----------------------------------------
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
----------------------------------------Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ