Get Adobe Flash player

allwebmenusanchor

Διαφάνεια

diavgeia_s_el_gr

ΚΟ.Σ.Ε.

Επικοινωνία με την επιτροπή

"Κομβικά Σημεία Επαφής"

kose.malian@0728.syzefxis.gov.gr

Ταξιδεύεις το χειμώνα

TravelInTheWinter

Μουσείο Κερασιάς

pinakida_moyseioy_kerasias

Μουσείο Αγίας Άννας

mouseio-agias-annas

Προστασία Πολίτη

Αρχική Σελίδα Ενημέρωση Δημοτών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας να μας προσκομίζετε Υπεύθυνη Δήλωση (αρ. 79 του Ν.4412/2016) ότι διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
  2. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής με το αντικείμενο της πρόσκλησης)
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
  5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ανάδοχος υποχρεωτικά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν καταχωρημένες διάφορες Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσιών για την ενημέρωσή σας.

Κάνοντας 'κλικ΄ στον τίτλο ενός εγγράφου, αυτό θα ανοίξει κάνοντας χρήση του αντίστοιχου επεξεργαστή κειμένου (πχ. WORD του MS Office).

Attachments:
FileΠεριγραφήLast modified
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ.pdf 13/03/2019 08:52
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf 04/02/2019 09:03
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ.doc 04/02/2019 09:03
Download this file (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.pdf 04/02/2019 09:02
Download this file (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1_.doc)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1_.doc 18/01/2019 10:13
Download this file (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35 .pdf)ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 35 .pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για « Βελτίωση και αναβάθμιση πλατειών και πεζοδρόμων του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγίας Άννας με την τοποθέτηση υπογείων συστημάτων κάδων διαλογής αποβλήτων και ανακύκλωσης στην πηγή»04/01/2019 14:09
Download this file (ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .pdf)ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .pdf 04/01/2019 14:08
Download this file (2-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ .pdf)2-2018 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ .pdf 04/01/2019 14:08
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx 04/01/2019 14:07
Download this file (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx)ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.docx 04/01/2019 14:07
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx 04/01/2019 14:07

Αιτήματα - Παράπονα

thelook

Δημόσια Συζήτηση

forum2web

YourEurope

diabioumathisi

Ημερολόγιο - Events

loader

Επισκέπτες (Μοναδικοί)

Σήμερα3
Χθές44
Αυτή την εβδομάδα265
Αυτό το μήνα948
ΣΥΝΟΛΙΚΑ112136

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

website