Get Adobe Flash player

allwebmenusanchor

Κορονοϊός-Ενημέρωση

enimerosi_koronoios

Διαφάνεια

diavgeia_s_el_gr

ΚΟ.Σ.Ε.

Επικοινωνία με την επιτροπή

"Κομβικά Σημεία Επαφής"

kose.malian@0728.syzefxis.gov.gr

Μουσείο Κερασιάς

pinakida_moyseioy_kerasias

Ταξιδεύεις το χειμώνα

TravelInTheWinter

Μουσείο Αγίας Άννας

mouseio-agias-annas

Προστασία Πολίτη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Χαλκίδα, 18-08-2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ & ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, από σήμερα Τετάρτη 18/08/2021, ξεκινά η διαδικασία δηλώσεων των πυρόπληκτων ιδιωτών, επιχειρήσεων, αγροτών, κτηνοτρόφων για την καταβολή της πρώτης αρωγής.

Συγκεκριμένα, μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν με υπεύθυνη δήλωσή τους την έκταση της ζημίας που έχουν υποστεί, προκειμένου να γίνει η εκταμίευση των πρώτων προκαταβολών, εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ειδικότερα, για τις άμεσες ανάγκες και έως την ολοκλήρωση των ελέγχων, παρέχεται πρώτη αρωγή στις κάτωθι περιπτώσεις:

Για κατοικίες :

-Â που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς: €20.000, εκ των οποίων €14.000 προκαταβολή Στεγαστικής Συνδρομής και €6.000 αποζημίωση οικοσκευής

-Â που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες : €12.000, εκ των οποίων €8.000 προκαταβολή Στεγαστικής Συνδρομής και €4.000 αποζημίωση οικοσκευής

-Â που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες: €5.000, εκ των οποίων €3.000 προκαταβολή Στεγαστικής Συνδρομής και €2.000 αποζημίωση οικοσκευής.

Για λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:

-Â που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς: €14.000 προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή

-Â που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά: €8.000 προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή

-Â που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικά: €3.000 προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή.

Για επιχειρήσεις, που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα:

-Â που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς: €8.000

-Âπου δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: €4.000

-Â που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι λειτουργικές: €2.000

Για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές σε εγκαταστάσεις ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημιά σε πολυετής καλλιέργειες:

-Â €4.000 για πληγείσες εκτάσεις μεγαλύτερες των 50 στρεμμάτων

-Â €2.000 για πληγείσες εκτάσεις 10 – 50 στρέμματα

-Â €1.000 για μικρότερες καλλιέργειες

Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα και νοικοκυριά, τόσο από τις επιτροπές που συγκροτήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας, όσο και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας, κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα:

1. Για παροχή Στεγαστικής Συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων:

Με κοινή Απόφαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στους ιδιοκτήτες για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή τους κατάσταση (έντυπο Ε9).

Η καταγραφή των ζημιών γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης οριοθέτησης. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη Στεγαστική Συνδρομή, όσο και την αποζημίωση για την οικοσκευή (σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα περί πρώτης αρωγής). Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη Στεγαστική Συνδρομή και ο ένοικος την αποζημίωση για την οικοσκευή.

Το τηλέφωνο που έχει διαθέσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι το 2106509300.

2. Για επιχορήγηση επιχειρήσεων

Η αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις τους με 20% προκαταβολή και αφορά σε ζημιές που έχουν προκληθεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα κ.α.

Αρμόδιο για την αποζημίωση των επιχειρήσεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει στην συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών.

Για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις, αρμόδιες είναι οι επιτροπές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση:

-Â ηλεκτρονικά στη δ/νση https://pste.gov.gr στο σύνδεσμο «Ηλεκτρονικά αιτήματα / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης / Αίτηση για καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις» ή

-Â δια ζώσης στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας (Λεωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα) , στον 2ο όροφο, γραφεία 201 και 210, από τις 08.00 π.μ. έως τις 15.00.

Η επικοινωνία για αιτήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα: 2221353400, 2221353430, 2221353434, 2221353545, 2221353515 και 2221353512 καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Για επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων

Η επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνει τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό όπως αντλητικά συγκροτήματα (μοτέρ, αντλίες, γεωτρήσεις κ.α), γεωργικά μηχανήματα (σκαπτικά, φρέζες, αλωνιστικές μηχανές κ.α.), σε πρώτες ύλες, σε οχήματα (τρακτέρ κ.α.) και όσες ζημιές δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ – ΚΟΕ. Με την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας από τις αρμόδιες επιτροπές της Π.Ε. Εύβοιας, θα επιχορηγηθεί έως το 70% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημίας, ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή και την προκαταβολή.

Για την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες από τις αρμόδιες επιτροπές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση:

-Â ηλεκτρονικά στη δ/νση https://pste.gov.gr στο σύνδεσμο «Ηλεκτρονικά αιτήματα / Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης / Αίτηση για καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις» ή

-Âδια ζώσης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας (Λεωφόρος Χαϊνά 93, Χαλκίδα) , στον 1ο όροφο, γραφεία 107 και 108, από τις 08.00 π.μ. έως τις 15.00.

Η επικοινωνία για αιτήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, που αφορούν σε ζημιές που έχουν προκληθεί σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να γίνει στα τηλέφωνα:

-ÂΔ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας: 2221353947 και 2221353948 καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

-Â Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ιστιαίας-Αιδηψού: 2226052412, 2226052232, 2226351423 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

tao-istiaias@evia.pste.gov.gr

Υπενθυμίζουμε ότι, για αποζημιώσεις αγροτών που αφορούν στην καταστροφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα τοπικά κλιμάκια του ΕΛΓΑ, στους οικείους Δήμους.