Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν καταχωρημένες διάφορες Προκηρύξεις έργων για την ενημέρωσή σας.

Κάνοντας 'κλικ΄ στον τίτλο ενός εγγράφου, αυτό θα ανοίξει κάνοντας χρήση του αντίστοιχου επεξεργαστή κειμένου (πχ. WORD του MS Office).